Projekt auto-laweta 007

Samodzielne, nieskomplikowane wykonanie, mała waga oraz minimalny koszt .. to cel każdego projektu.

Model 3D auto-lawety – 100% aluminium 5260 x 2060 waga 184 kg + stalowe wzmocnienie haka

IVECO 35S12, 35S14, 35S16 rozstaw osi 4100 dmc 3500 kg.

Producent zalecił wykonanie konstrukcji podłogi z określonych profili.  Profili stalowych oraz zamienników z aluminium. W tej sytuacji, osiągnięcie dobrej wagi auto-lawety o odpowiednich gabarytach, było wyzwaniem.

Rama pojazdu, to ceownik h-150 zmniejszony do h-100 w tylnej części. Montaż konstrukcji poza ramą, wymaga zamontowania wzmocnień wewnętrznych obu podłużnic. Do wykonania wzmocnienia proponuję samodzielne wygięcie ceownika stalowego wg modelu 3D poniżej. Ceownik wewnątrz ramy o wymiarach 52x92x52x3 mm. L 515 + flansza z blachy 5 mm.

Model auto-lawety wykonany, jak poprzednie projekty, z aluminiowych profili prostokątnych oraz z ceowników  o większych przekrojach. Współczynnik sprężystości aluminium w stosunku do parametrów sprężystości stali, jest 3 razy mniejszy – przekroje otwarte, muszą być większe.

Do wykonania konstrukcji nośnej auto-lawety potrzebne około 125 kg aluminium oraz 20 kg stali.
Kilka kilogramów zostanie. Trzy moduły na ramie pojazdu – zbudowane z belek z wysuniętym podparciem. Tym razem jedno podparcie wykonane z otwartego profilu C – podobnie jaka rama samochodu. Profil C  50x100x50. Belek jest 5, całą sztangę na podparcia 6000 mm, trzeba rozciąć na 5 równych odcinków. Rama zasadnicza pojazdu ma zamontowane gniazda montażowe z jednej, zewnętrznej strony, więc zalecono wykonanie dodatkowych wzmocnień ceowników w obrębie tych punktów. Zdjęcie poniżej.

Dotyczy to również ramy pośredniej, gdy wykonana jest z otwartych profili C i jednostronnie połączona z ramą zasadniczą. To powoduje dodatkową stabilizacje poprzeczną całej konstrukcji. W przypadku mojego projektu, to nie jest konieczne. Belki z podstawami, połączone łącznikami w moduły, stanowią stabilną konstrukcję. Oczywiście, dodatkowe wzmocnienie jest możliwe, waga konstrukcji auto-lawety zmieni się niewiele.
Pierwszy moduł stawiamy na pierwszym i drugim, fabrycznym punkcie montażowym. Długość modułu, jak zewnętrzna odległość pomiędzy tymi punktami. Drugi moduł stawiamy na czwartym punkcie i… trzeci musimy przenieść bliżej drugiego, aby odległość pomiędzy modułami była odpowiednia – około 700mm. Taką możliwość dopuszcza producent pojazdu, nawet przygotował odpowiednie otwory w ramie. Ja przeniosłem ten punkt, w ten sposób. Trzeci moduł stawiamy na fabrycznych punktach. Długości modułów są dopasowane do punktów fabrycznych.

Podłoga auto-lawety ma 2 załamania, rys poniżej.

Moduł czwarty, oparty na konstrukcji wzmocnienia haka, połączony z konstrukcją śrubami M10 z nakrętką oraz łącznikami  “holo-bold” – do połączeń w profilach zamkniętych.

Producent pojazdu, zaleca stosowanie łączników pomiędzy dodatkowymi profilami wzdłużnymi. W tym przypadku łącznikiem jest dolny profil połączeniowy modułu haka, a górą przykręcana belka modułu trzeciego. Stabilizacja poprzeczna, końcowej części modułu czwartego, poprzez V profili połączeniowych wzmocnienia haka.  Moduł za-kabinowy przykręcany do pierwszej belki oraz do listwy obwodowej paneli. Belka górna modułu za-kabinowego C 50x100x50, L 2050, do samodzielnego wykonania z blachy aluminiowej, 4mm, dwa zagięcia. Miejsce zamontowania haka na belce wg własnej koncepcji. Odległość pomiędzy podporami belki – dostosowana do każdej wciągarki.

Wszystkie połączenia skręcane, z profilami zamkniętymi, należy wykonać za pomocą łączników do konstrukcji holo-bolt–specjalne kołki rozporowe. Po obluzowaniu, możliwość bezproblemowej korekty.

Następne 3D, konstrukcja z łącznikami pomiędzy modułami 1-2 oraz 2-3. Panel połączony z listwą obwodową ma jednostronne, zewnętrzne wzmocnienie. Łączniki są podparciem wewnętrznej strony i jednocześnie mogą być podparciem dla lekkiego wypełnienia środka. Cztery przykręcane łączniki wykonane z aluminium to tylko 5 kg Widoczny panel, w wersji R780, listwa obwodowa 31 mm ponad podłogę zabudowy. Pokazana długość do pierwszego załamania. Zewnętrzny rozstaw podłużnic w tym samochodzie 860 mm, panel o szerokości 625 mm  R780. Do wykonania auto-lawety, potrzeba 2×2300 oraz 2x2990mm.  Łączna waga paneli 73 kg, uwzględniona w ogólnej wadze zabudowy

Kolejne 3D jeszcze raz moduł-skos, poza ramą pojazdu, oparty na stalowej konstrukcji haka. Belka końcowa, wstawiony płaskownik 10-15 mm, nagwintowany otwór do przykręcenia listwy obwodowej. Długość modułu 1200. Zderzak proponuje kupić, trudne do wykonania zagięcie górne – zaczep trapów. Szukaj wykonania 175 x 70, projekt dostępny w plikach rysunkowych. Waga zderzaka z panelami 5  kg – uwzględniona w całości konstrukcji. Boczny panel zderzaka, umieszczony wewnątrz, posiada otwór do połączenia z listwą obwodową. Po zespoleniu listwy obwodowej ze zderzakiem oraz belką poprzeczną podpartą skosem, całość stanowi sztywną konstrukcje.

Na końcu jeszcze raz konstrukcja z innej perspektywy oraz moduł… miejsce na trapy do 370m


Waga poszczególnych elementów konstrukcji, w oparciu o przedstawione tabele produktów oferowanych w hurtowniach.

Waga pojazdu – 1836 kg – rama z kabiną
Ładowność po zabudowie… ponad 1500 kg, wymiary 5260 x 2060.

Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do dyskusji

Dodaj komentarz

Projekt www