Projekt auto-laweta 007

Samodzielne, nieskomplikowane wykonanie, mała waga oraz koszt – to cel każdego projektu.

Auto-laweta modułowa 100% aluminium 5260 x 2060 waga 184.82 kg + stalowe wzmocnienie haka
IVECO 35S12, 35S14, 35S16 rozstaw osi 4100 dmc 3500 kg.

Producent zalecił wykonanie konstrukcji podłogi z określonych profili.  Profili stalowych oraz zamienników z aluminium. W tej sytuacji, osiągnięcie dobrej wagi auto-lawety o odpowiednich gabarytach, było wyzwaniem.

Rama pojazdu, to ceownik h-150 zmniejszony do h-100 w tylnej części. Montaż konstrukcji poza ramą, wymaga zamontowania wzmocnień wewnętrznych obu podłużnic. Do wykonania wzmocnienia proponuję samodzielne wygięcie ceownika stalowego wg rysunku poniżej. Ceownik wewnątrz ramy o wymiarach 52x92x52x3mm. L 515 + flansza z blachy 5mm. Rysunek prezentuje również konstrukcję wzmocnienia haka.

Model autolawety wykonany, jak poprzednie projekty, z aluminiowych profili prostokątnych oraz z ceowników   o większych przekrojach. Współczynnik sprężystości aluminium w stosunku do parametrów sprężystości stali, jest 3 razy mniejszy – przekroje otwarte, muszą być większe.

Do wykonania konstrukcji podłogi autolawety potrzebne, 125 kg brutto – aluminium oraz 20 kg brutto – stali.
Kilka kilogramów zostanie. Orientacyjny koszt materiałów  4700zł… konstrukcja + panele.
PDF – zestawienie materiałów do pobrania na dole strony.
Trzy moduły na ramie pojazdu – zbudowane z belek z wysuniętym podparciem. Tym razem jedno podparcie wykonane z otwartego profilu C – podobnie jaka rama samochodu. Profil C 5mm 50x100x50. Belek jest 5, całą sztangę na podparcia 6000mm, trzeba rozciąć na 5 równych odcinków – wg rysunku z zestawieniem części. Rama zasadnicza pojazdu ma zamontowane gniazda montażowe z jednej, zewnętrznej strony, więc zalecono wykonanie dodatkowych wzmocnień ceowników w obrębie tych punktów. Zdjęcie poniżej.

Dotyczy to również ramy pośredniej, gdy wykonana jest z otwartych profili C i jednostronnie połączona z ramą zasadniczą. To powoduje dodatkową stabilizacje poprzeczną całej konstrukcji. W przypadku mojego projektu, to nie jest konieczne. Belki z podstawami, połączone łącznikami w moduły, stanowią stabilną konstrukcję. Oczywiście, dodatkowe wzmocnienie jest możliwe, waga konstrukcji auto-lawety zmieni się niewiele.
Pierwszy moduł stawiamy na pierwszym i drugim, fabrycznym punkcie montażowym. Długość modułu, jak zewnętrzna odległość pomiędzy tymi punktami. Drugi moduł stawiamy na czwartym punkcie i… trzeci musimy przenieść bliżej drugiego, aby odległość pomiędzy modułami była odpowiednia – około 700mm. Taką możliwość dopuszcza producent pojazdu, nawet przygotował odpowiednie otwory w ramie. Ja przeniosłem ten punkt, w ten sposób. Trzeci moduł stawiamy na fabrycznych punktach. Długości modułów są dopasowane do punktów fabrycznych.

Uwaga… fabryczne punkty montażowe, 2mm powyżej ramy samochodu. Moduły muszą być postawione na sprężystym podkładzie 2,5-3mm położonym pomiędzy ramą a podstawą, w celu wyrównania powierzchni oraz uniknięcia pogorszenia elastyczności ramy podwozia.

Podłoga auto-lawety ma 2 załamania, rys poniżej.

Moduł czwarty, oparty na konstrukcji wzmocnienia haka, połączony z konstrukcją śrubami M10 z nakrętką oraz łącznikami  “holo-bold” – do połączeń w profilach zamkniętych.

Producent pojazdu, zaleca stosowanie łączników pomiędzy dodatkowymi profilami wzdłużnymi. W tym przypadku łącznikiem jest dolny profil połączeniowy modułu haka, a górą przykręcana belka modułu trzeciego. Stabilizacja poprzeczna, końcowej części modułu czwartego, poprzez V profili połączeniowych wzmocnienia haka.

Główne elementy konstrukcji wykonane w podobny sposób jak w opisie – projekt 005 CZYTAJ.
Moduł zakabinowy przykręcany do pierwszej belki oraz do listwy obwodowej paneli. Belka górna modułu zakabinowego C 50x100x50, L 2050, do samodzielnego wykonania z blachy aluminiowej, 4mm, dwa zagięcia. Miejsce zamontowania haka na belce wg własnej koncepcji. Odległość pomiędzy podporami belki – dostosowana do każdej wciagarki.

Wszystkie połączenia skręcane, z profilami zamkniętymi, należy wykonać za pomocą łączników do konstrukcji holo-bolt–specjalne kołki rozporowe. Po obluzowaniu, możliwość bezproblemowej korekty.

Następne 3D, konstrukcja z łącznikami pomiędzy modułami 1-2 oraz 2-3. Panel połączony z listwą obwodową ma jednostronne, zewnętrzne wzmocnienie. Łączniki są podparciem wewnętrznej strony i jednocześnie mogą być podparciem dla lekkiego wypełnienia środka. Cztery przykręcane łączniki wykonane z aluminium to tylko 4.90 kg Widoczny panel, w wersji R780, listwa obwodowa 31mm ponad podłogę zabudowy. Pokazana długość do pierwszego załamania. Zewnętrzny rozstaw podłużnic w tym samochodzie 860mm, panel o szerokości 625mm R780. Otwory… 1 mb = 5 x 20 + 5 x boczne. Waga 6.934 kg Projekt wykonania – w plikach rysunkowych. Do wykonania auto-lawety, potrzeba 2×2300 oraz 2x2990mm.  Łączna waga paneli 73.36 kg, uwzględniona w ogólnej wadze zabudowy

Kolejne 3D jeszcze raz moduł-skos, poza ramą pojazdu, oparty na stalowej konstrukcji haka. Belka końcowa, wstawiony płaskownik 10-15mm, nagwintowany otwór do przykręcenia listwy obwodowej. Długość modułu 1200. Zderzak proponuje kupić, trudne do wykonania zagięcie górne – zaczep trapów. Szukaj wykonania       175 x 70, projekt dostępny w plikach rysunkowych. Waga zderzaka z panelami 4.75 kg – uwzględniona w całości konstrukcji. Boczny panel zderzaka, umieszczony wewnątrz, posiada otwór do połączenia z listwą obwodową. Po zespoleniu listwy obwodowej ze zderzakiem oraz belką poprzeczną podpartą skosem, całość stanowi sztywną konstrukcje.

Następne3D to sama konstrukcja pokazana z kilku kamer.

Na końcu jeszcze raz konstrukcja z innej perspektywy oraz moduł… miejsce na trapy do 370m


Waga poszczególnych elementów konstrukcji, w oparciu o przedstawione tabele produktów oferowanych       w hurtowniach.   Do wjazdu na platformę – trap 2270 wykonany jak w opisie – projekt 006

Waga pojazdu – 1836 kg – rama z kabiną – przygotowana do pracy
Ładowność po zabudowie… ponad 1550 kg, wymiary 5260 x 2060 – sama podłoga.

Zabudowy dla tego modelu, prezentowane w internecie, przeważnie o długości 4500-4800
Nikt nie pisze – o wadze konstrukcji oraz ładowności?

Do pobrania przykładowy rysunek montażowy

Do pobrania

Zestawienie materiałów, rysunki montażowe i 3D konstrukcji.

Zabudowy typu; auto-laweta, to w zasadzie dwie kategorie konstrukcyjne. Pierwsza to zabudowa do przewożenia samochodów na długich trasach + przyczepa. Druga kategoria, to zabudowa dla pomocy drogowej. Różnice pomiędzy zabudowami są bardzo duże. Zabudowa do transportu samochodów na długich trasach … to konstrukcja bez skosu. Płaska podłoga, około 4500 mm, oraz hak umieszczony max. 500 mm za końcem ramy. Wjazd na zabudowę, przez trapy przejazdowe, pomiędzy przyczepą-lawetą, a podłogą zabudowy. Taka konfiguracja pojazdu, to najmniejsza masa i możliwość ciągnięcia przyczepy około 3000 kg. Konstrukcja auto-lawety posiadająca skos jest dedykowana dla pomocy drogowej. Hak zamontowany ponad 700 mm od zakończenia ramy, to możliwość ciągnięcia przyczepy na małych odległościach oraz niewielkiej masie. Wszyscy producenci pojazdów opracowują wytyczne dla wykonawców zabudów. Jeden z działów wytycznych to; wykonanie i miejsce zamontowania konstrukcja haka, „sprzęgu przyczepy”.  Nacisk na hak, to najważniejszy parametr wpływający na bezpieczeństwo jazdy.  W dużym skrócie; jeżeli hak jest zamontowany poprawnie, można ciągnąć przyczepę o masie równej masie pojazdu. Jeżeli oddalimy kulę haka o 200 mm od punktu kontrolnego, masa przyczepy zmniejsza się o 500 kg. Oddalenie kuli haka o 500 mm, to już 1000 kg mniejsza masa przyczepy. Oddalenie o 700 mm, to 1500 kg mniejsza masa przyczepy. Odległość od od punktu kontrolnego, przekraczająca 700 mm, to możliwość zapięcia przyczepy o małej masie i przejazd na niewielkich odcinkach drogi z ograniczoną szybkością.

Jeżeli chcesz dopasować opublikowane projekty do swojego samochodu, lub inny projekt auto-lawety, proszę o kontakt. Wszystkie projekty bezpłatne

Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Projekt www